Εντοπισμός και κατάσχεση 12 ατόμων ερυθρού τόνου συνολικού βάρους 1.039 κιλών στο Κερατσίνι

ρ
Share:    

Διαπιστώθηκε, βραδινές ώρες χθες, από στελέχη του Β΄ Λιμενικού Τμήματος Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, εκφόρτωση ερυθρού τόνου (BFT) από Α/Κ σκάφος, στον προβλήτα έξω από την ιχθυόσκαλα Κερατσινίου.

Συγκεκριμένα, εκφορτώθηκαν δώδεκα (12) άτομα ερυθρού τόνου (BFT) συνολικού βάρους χιλίων τριάντα εννέα κιλών (1.039 kg) χωρίς εντόσθια και αποκεφαλισμένα (GUH), τα οποία κατασχέθηκαν λόγω διακοπής της αλιείας και εμπορίας του είδους, λόγω της εξάντλησης της ελληνικής ποσόστωσης, κατά παράβαση του άρθρου 3 παρ. 3.1 της αριθ. 46/11830/2016 Απόφασης ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΦΕΚ 285 Β'/2016).

Επιπλέον, τα ανωτέρω άτομα ερυθρού τόνου εκφορτώθηκαν σε μη καθορισμένο λιμένα (εκτός του προβλήτα της ιχθυόσκαλας Κερατσινίου).

Από την οικεία Λιμενική Αρχή, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αλιεύματα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Σχετικές εικόνες