Share:    

Ισχύουσες διατάξεις

-ν. 4926/2022 (Α’ 82)

- άρθρο 12 ν.4926/2022

- άρθρο 22 παρ.13 ν.4926/2022

-αριθ. 3133.1/10229/2016/04-2-2016 Υ.Α. (Β’ 364),

Γενικές πληροφορίες

-Για την εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής του ν. 4926/2022 συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης (ναυλοσύμφωνο). Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσυμφώνου ή ευκρινές φωτοαντίγραφό του τηρείται επί του πλοίου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ναύλωσής του πλοίου.

-Το υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου έχει καθοριστεί με την αριθ. 3133.1/10229/2016/04-2-2016 Υ.Α. Κάθε άλλος τύπος ναυλοσυμφώνου, πέραν του ως άνω καθορισμένου, δεν γίνεται δεκτός και δεν θεωρείται από τις αρμόδιες Αρχές.

-Μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσυμφώνου (e - ναυλοσύμφωνο) απαιτείται η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου, με την προσκόμιση του από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα του πλοίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4926/2022

1.Η εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης εντός της ελληνικής επικράτειας, από επαγγελματικά πλοία αναψυχής: (i) της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 και (ii) της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 8, προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων του ναυλοσυμφώνου, στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο «e ναυλοσύμφωνο» ή στο “e CharterPermission”, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την απόφαση της περ. (β) της παρ. 10, ή την απόφαση της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21, αντίστοιχα.

2.Tο έγχαρτο ναυλοσύμφωνο βρίσκεται στο πλοίο, άνευ θεώρησης από Λιμενική Αρχή και επιδεικνύεται σε κάθε σχετικό αίτημα από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

3.Το ναυλοσύμφωνο καταρτίζεται εγγράφως. Δύναται να συνάπτεται και ψηφιακά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης της υποπερ. ββ΄ της περ. (β) της παρ. 10 του άρθρου 21.

- Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (γ) της παρ. 13 του άρθρου 12 του ν.4926/2022

γ. Μέχρι τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων της υποπερ. ββ΄ της περ. (β) της παρ. 10 του άρθρου 21, δεν επιτρέπεται η σύναψη ναυλοσυμφώνου με ψηφιακό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κατά τόπου Λιμενικές Αρχές ή στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλασσίου Τουρισμού (ΔΙΝΕΘΑΤ)/Τμήμα Β’

Τηλ. 2131374179, 4487,4186

e-mail: dinethat@yna.gov.gr