Αιτήσεις Εγγραφής στο ΚΕΣΕΝ/ Πλοιάρχων

Share:    

Αίτηση Εγγραφής Προχωρημένη Εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Δ/Ξ μεταφοράς ΧΗΜΙΚΩΝ προϊόντων (ADVANCED CHEMICAL TANKER SAFETY)

Αίτηση Εγγραφής Μεταφορά Επικίνδυνων - Επιβλαβών Φορτίων σε Στερεά Χύδην και σε Συσκευασμένη Μορφή (HAZMAT)

Αίτηση Εγγραφής Προσομοιωτής Χειρισμών Πλοίου - Ομάδα Εργασίας Γέφυρας - Διαχείριση Πόρων Γέφυρας (SHIP HANDLING SIMULATOR-BTM-BRM) ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

Αίτηση Εγγραφής S.S.O. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

Αίτηση ΠΡΟ-Εγγραφής ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Αίτηση Εγγραφής Προσομοιωτής Χειρισμών Πλοίου - Ομάδα Εργασίας Γέφυρας - Διαχείριση Πόρων Γέφυρας (SHIP HANDLING SIMULATOR-BTM-BRM)

Αίτηση Εγγραφής Προσαρμογή Γνώσεων Πλοιάρχων(STCW 1978-MLC)

Αίτηση Εγγραφής Επιχειρησιακή χρήση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Παρουσίασης Χάρτη και Πληροφοριών (E.C.D.I.S.)

Αίτηση Εγγραφής Προχωρημένη Εκπαίδευση για Εργασίες Φορτίου σε Υγραεριοφόρα (L.P.G. - L.N.G.) - Advanced Liquefied Gas Tanker Safety

Αίτηση Εγγραφής Εκπαίδευσης Επιβατηγών Πλοίων (RO-RO)

Αίτηση Εγγραφής Αντικατάσταση παλαιού τύπου RO -RO

Αίτηση Εγγραφής Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου (Ship Security Officer- S.S.O.)

Αίτηση Εγγραφής Βοηθήματα Αυτοματοποιημένης Υποτύπωσης RADAR - A.R.P.A

Αίτηση Εγγραφής Προχωρημένη Εκπαίδευση για Εργασίες Φορτίου σε Πετρελαιοφόρα - OIL TANKER SAFETY (ADVANCED)

Αίτηση Εγγραφής Αντικατάσταση S.S.O.

Αίτηση Εγγραφής Βασική Εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων (BASIC TANKER SAFETY)

Αίτηση Εγγραφής Γ΄ Κύκλος - Ναυτικών Ηλεκτρονικών Οργάνων - RADAR (Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ Ν.Η.Ο. – RADAR)

Αίτηση Εγγραφής Ιατρική Μέριμνα (MEDICAL CARE)

Αίτηση Εγγραφής Πλοιάρχων

Αίτηση Εγγραφής Δορυφορικής Επικοινωνίας

Αίτηση Εγγραφής Επανεξέτασης

Αίτηση Εγγραφής Συνεχούς Ικανότητας & Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων

Αίτηση Εγγραφής Εκπαίδευση Ασφάλειας Πλοίου για Ναυτικούς με Ανάθεση Καθηκόντων Ασφάλειας SECURITY AWARENESS (SECURITY TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES) S.S.O A+B