Απόκτηση Διπλωμάτων-Χορήγηση Πιστοποιητικών & Βεβαιώσεων

Share:    

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ Ε.Ν

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΤΟΥ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ E.N.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤ ΟΙΚΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠ ΑΞΙΩΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ_ΑΑΠ-SSO

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΥ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Γ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ Α ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ Β ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ Ε.Ν.

Ε.ΔΚΝ.10.ΑΑΞ.01.ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΑΞ. ΕΚΔ.4 01.06.2016

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΕ ΑΔΑ ΩΚΡΛ4653ΠΩ-ΧΒ7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Υπεύθυνη Δήλωση_Γνησιότητα Αντιγράφων για την Επιτροπή Αντιστοιχίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ TANKER SAFETY ADVANCED

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ TANKER SAFETY BASIC