Εξοπλισμός - Επιχειρησιακά Μέσα

Share:    
dipthapfoto1-302x169.jpg

O διατιθέμενος σήμερα συμβατικός εξοπλισμός από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας συνεχώς βελτιώνεται ποσοτικά και ποιοτικά με σύγχρονα υλικά και μέσα απορρύπανσης όπως:

  • Απορρυπαντικά σκάφη
  • Σκάφη πολλαπλής χρησιμότητας
  • Πλωτά φράγματα ανοικτής θαλάσσης.
  • Συσκευές περισυλλογής πετρελαίου από την επιφάνεια της θάλασσας
  • Κοχλιωτές ή γραναζωτές αντλίες.
  • Συστήματα κενού.
  • Αντλητικά  Συγκρότηματα.
  • Χημικές Διασκορπιστικές Ουσίες.
  • Απορροφητικά υλικά.

Ο σχεδιασμός στον τομέα του εξοπλισμού για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος εστιάζεται στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της απαραίτητης υποδομής που θα εξασφαλίζεται με τη διατήρηση ανά την Ελληνική Επικράτεια ενός ικανού ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων απορρύπανσης που θα επιτρέπει  την άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση των περιστατικών της ρύπανσης της θάλασσας, στις περιπτώσεις εκείνες που τα υπαίτια πλοία είναι άγνωστα οπότε και η σχετική δαπάνη βαρύνει ουσιαστικά το δημόσιο τομέα. Βέβαια όταν είναι γνωστός ο υπαίτιος πρόκλησης της ρύπανσης τις σχετικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρίες και τα έξοδα καταβάλλονται σε αυτές από τους υπαίτιους, αλλά και στην περίπτωση αυτή αν ληφθούν υπόψη οι γεωμορφολογικές συνθήκες των νησιωτικών συμπλεγμάτων της χώρας και οι εκτεταμένες ακτογραμμές της ηπειρωτικής Ελλάδας, επιβάλλεται η διατήρηση ανά την επικράτεια ενός ικανού δυναμικού, υλικών και μέσων απορρύπανσης, σε Λιμενικές Αρχές που να επιτρέπει την έγκαιρη πρώτη επέμβαση του Λιμενικού Σώματος, μέχρις ότου επιληφθούν εξειδικευμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις στην καταπολέμησή τους. Ο ανωτέρω, συνοπτικά περιγραφόμενος σχεδιασμός, έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα επιτυχώς την αντιμετώπιση των λειτουργικών και ατυχηματικών ρυπάνσεων που οφείλονται συνηθέστερα στον ανθρώπινο παράγοντα.