Share:    

Η μεθοδολογία υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος διακρίνεται σε δύο μέρη:

α) το α΄ μέρος που αφορά στο χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31/12/2014, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και

β)  το β΄ μέρος που αφορά στο χρόνο μετοχικής σχέσης μετά την 1/1/2015, που προσδιορίζεται από την τηρούμενη ατομική μερίδα εισφορών του ασφαλισμένου με την εφαρμογή τεχνικού επιτοκίου

Υπολογισμός Α΄ Μέρους

Το παρεχόμενο εφάπαξ βοήθημα (που αναλογεί στον χρόνο μετοχικής σχέσης πριν την 31/12/2014) ορίζεται στα 56/100 προσαυξημένο κατά 40% (δηλαδή στα 78,4/100) των αποδοχών στις οποίες περιλαμβάνονται:

- ο βασικός μισθός του τελευταίου μήνα. [1]

- τα 50/100 του επιδόματος ιδιαιτέρων του τελευταίου μήνα. [1]

πολλαπλασιαζόμενων επί τα έτη, τους μήνες και τις ημέρες της πραγματικής του υπηρεσίας μόνο στο Λιμενικό Σώμα (από την κατάταξη έως την 31/12/2014).

Παρατηρήσεις:

⤷ Ο χρόνος υπηρεσίας των Λιμενοφυλάκων και των προερχομένων από αυτούς Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Αξιωματικών, κατά τον οποίο αυτοί κατέβαλαν πρόσθετες εισφορές υπολογίζεται στο διπλάσιο κατά τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματός τους [μέχρι να συμπληρώσουν δεκαετή υπηρεσία από την κατάταξή τους στη σχολή Λ/Φ, ή καταστούν μέτοχοι του Τ.Α.Ν. (νυν Ε.ΛΟ.Α.Ν.) αν αυτό γίνει νωρίτερα].

⤷ Δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος κατά τον οποίο ο μέτοχος δεν λάμβανε αποδοχές .

⤷ Κατά την χορήγηση του εφ' άπαξ βοηθήματος ή την καταβολή του ποσού των επιστρεφομένων κρατήσεων παρακρατείται εξ ολοκλήρου κάθε οφειλή του μετόχου προς το Ταμείο που τυχόν εκκρεμεί.

Υπολογισμός Β΄ Μέρους

Το παρεχόμενο εφάπαξ βοήθημα (που αναλογεί στο χρόνο μετοχικής σχέσης μετά την 1/1/2015) προκύπτει από την συσσωρευμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα κάθε στελέχους. Η συσσώρευση των εισφορών γίνεται με πλασματικό ποσοστό επιστροφής, το οποίο δεν δύναται να είναι αρνητικό και προκύπτει από την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συνολικών εισφορών των ασφαλισμένων για κάθε έτος.