Επισκευαστικές Βάσεις ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Επισκευαστική Βάση Ελευσίνας
Share:    

Για τις ανάγκες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι Επισκευαστικές Βάσεις Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Αποστολή τους είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στα πλωτά και χερσαία μέσα του ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και στον εξοπλισμό τους. Διαρθρώνονται από κατάλληλα τμήματα τεχνικής υποστήριξης πλωτών και χερσαίων μέσων, τα οποία υποστηρίζονται από τεχνικά συνεργεία, ενώ σε αυτές λειτουργούν και αποθήκες υλικών.

Σχετικές εικόνες