Φωτογραφία από Υπηρεσία Υγειονομικού
Share:    

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Υπηρεσία Υγειονομικού (ΥΥ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συστάθηκε το 2011 ως ανεξάρτητη Υπηρεσία, υπαγόμενη σήμερα στον B’ Yπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Έως τότε, αρχής γενομένης από το 1973,

  • έως το 1988 υπαγόταν διοικητικά στην Διεύθυνση Διοικητικού του ΥΕΝ ως τμήμα,
  • από το 1988 έως το 1999 ως Γραφείο Υγειονομικού στην Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, και
  • από το 1999 έως το 2011 ως τμήμα στην Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

Προϊστάμενος των ανωτέρω τμημάτων ήταν ο Αρχίατρος ΛΣ. Ως ο πρώτος Αρχίατρος ΛΣ ορίσθηκε ο τότε Πλωτάρχης ΛΣ (ΥΙ) Αποστολόπουλος Π., την 04/07/1979.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Υπηρεσίας Υγειονομικού η εισήγηση, πρόβλεψη, οργάνωση, κατεύθυνση, εποπτεία και έλεγχο σε θέματα υγιεινής, προληπτικής ιατρικής και γενικά της υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους.

Διαρθρώνεται σε τρία τμήματα:

α) Τμήμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με μέριμνα την λειτουργία του Ιατρείου της Κεντρικής Υπηρεσίας.

β) Τμήμα Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, με μέριμνα την έγκριση αναρρωτικών αδειών και κρίση σωματικής ικανότητας στελεχών Λ.Σ.

γ) Τμήμα Υγειονομικής Υποστήριξης, με μέριμνα την προμήθεια και έκδοση βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης και την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασθένειας Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α) στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.AKT. και των μελών των οικογενειών τους.

Στην Υπηρεσία Υγειονομικού υπάγονται διοικητικά και λειτουργεί το Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αποστολή την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση της υγείας, συμβουλευτική υποστήριξη, τη συνταγογράφηση και εντολή διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των μελών των οικογενειών τους.

Επίσης είναι υπεύθυνη για τη συγκρότηση και λειτουργία της Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) Πειραιά, η οποία αποτελείται από Ιατρούς ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τέλος μεριμνά για την παροχή υγειονομικής κάλυψης σε ασκήσεις ή επιχειρήσεις ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για την συγκρότηση των Υγειονομικών Επιτροπών κατάταξης στελεχών και της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας για Ορθή Χρήση Όπλου και για τη λειτουργεία του Ιατρείου της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΔΡΑΣΗ

Η Υ.Υ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει διοργανώσει ενημερωτικές ημερίδες στο χώρο του Αρχηγείου αλλά και σε Λιμενικές Αρχές της περιφέρειας αναφορικά με τον Ιό του Δυτικού Νείλου, τον Embola, τον Sars Cov-2, για καρδιομεταβολικά νοσήματα, για χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και το HIV/AIDS κ.α., για χρήση αυτόματου απινιδωτή καθώς και έχει συμμετάσχει σε Ιατρικά Συνέδρια Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ιού Sars-Cov-2 της πανδημίας Covid-19 συστάθηκε από την Υπηρεσία Υγειονομικού ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από εξειδικευμένους νοσηλευτές (Υγειονομικούς Υπαξιωματικούς), με στόχο να πραγματοποιεί προληπτικούς ελέγχους γρήγορου τεστ αντιγόνου (Rapid Test) στα στελέχη του Λ.Σ του Κέντρου και της Περιφέρειας με ιδιαίτερη βαρύτητα στην λήψη δειγμάτων σε στελέχη που επρόκειτο να μεταβούν σε αποστολές (ΜΥΑ, ΚΕΑ, ΜΕΛΣ κ.α.) καθώς και σε στελέχη από υπηρεσίες της Αττικής που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας σε άλλη Λιμενική Αρχή.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Σήμερα, με την υπάρχουσα οργανική σύνθεση, υπηρετούν στην Υ.Υ., στο ΝΝΑ και στο ΝΝΠ:

  • 24 Αξιωματικοί Υγειονομικοί (Ιατροί)
  • 4 Αξιωματικοί Υγειονομικοί Ειδικής Κατηγορίας (Οδοντίατροι, Ψυχολόγοι)
  • 29 Υπαξιωματικοί Υγειονομικοί (νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές).
  • 27 στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ως διοικητικό προσωπικό.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό της προσωπικό υπηρετεί σχεδόν στο σύνολο του στο ΝΝΑ .

Ως Αρχίατροι υπηρέτησαν οι: Υποναύαρχος ε.α. Αποστολόπουλος Π. (1979-2001), Υποναύαρχος ε.α. Παντελέων Φ. (2001-2004), Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Αλβανόπουλος Κ. (2004-2010), Αντιναύαρχος Λ.Σ. ε.α. Σπέντζας Α. (2010-2011) και ο Υποναύαρχος ε.α. Παρασκευάς Ε. (2011).

Ως Διευθυντές Υπηρεσίας Υγειονομικού υπηρέτησαν οι: Υποναύαρχος ε.α. Λ.Σ. Παρασκευάς Ε. (2011-2012) και ο Υποναύαρχος ε.α. Λ.Σ. Σοφούλης Ν. (2012-2020).

Από τον Ιούνιο του 2020 Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγειονομικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Γ., Ιατρός Καρδιολόγος.

Σχετικές εικόνες