Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου

Share:    

Η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου μεριμνά για τη δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στα ναρκωτικά και στο οικονομικό έγκλημα στους χώρους αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και συντονίζει, υποστηρίζει και εποπτεύει το έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά τη διερεύνηση υποθέσεων αρμοδιότητάς της, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:

α) Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών  

β) Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οικονομικού Εγκλήματος

γ) Τμήμα Ανάλυσης Πληροφοριών και Υποστήριξης