Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Share:    

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) και οι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού τις οποίες εποπτεύει, έχουν εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρούν ενεργό ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του οποίου την αποτελεσματικότητα συνεχώς βελτιώνουν, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015. Το ΣΔΠ έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Η εφαρμογή ΣΔΠ αποδεικνύει τη δέσμευση της ΔΕΚΝ και των Σχολών Ε.Ν., για τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών τους, για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εστίαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση των σπουδαστών και των ναυτικών.

*Για τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως μας αξιολογήσετε, συμπληρώνοντας το κάτωθι ερωτηματολόγιο.

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

το οποίο μπορείτε να αποστείλετε στη ΔΕΚΝ ή τη Σχολή που αξιολογείτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΔΕΚΝ dekn@hcg.gr

ΑΕΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: aenaspr@hcg.gr

ΧΙΟΥ: aenchiou@hcg.gr

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: aenionia@hcg.gr

ΗΠΕΙΡΟΥ: aenipi@hcg.gr

ΚΥΜΗΣ: aenkimis@hcg.gr

ΚΡΗΤΗΣ: aenkritis@hcg.gr

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: aenmakedonias@hcg.gr

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ: aenoinousson@hcg.gr

ΥΔΡΑΣ: aenydra@hcg.gr

ΣΥΡΟΥ: aensyrou@hcg.gr

ΚΑΛΥΜΝΟΥ: aenkalymnou@hcg.gr

ΚΕΣΕΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΡΕΝΤΗ: kesenm@hcg.gr

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΡΕΝΤΗ: kesenpl@hcg.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: kesenmak.mix@hcg.gr

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: kesenmak.pl@hcg.gr

ΡΑΔΙΟΤ/ΓΡΑΦΗΤΩΝ: kesenrhre@hcg.gr

ΣΣΠΜ

Ασπροπύργου: sspma@hcg.gr

Μακεδονίας: sspma.mak@hcg.gr