Σχολείο Ανθυποπλοιάρχων Ιατρών

Share:    

Στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή εισάγονται και Αξιωματικοί, απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Ιατρού με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου (Ι) Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η εκπαίδευσή τους, η οποία δεν θεωρείται παραγωγική Σχολή, διενεργείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λιμενοφυλάκων.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους ονομάζονται Ανθυποπλοίαρχοι (Ι) Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Καταληκτικός βαθμός της σταδιοδρομίας τους είναι ο βαθμός του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις. Οι ειδικότητες των προσλαμβανομένων καθώς και οι προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη.