Σχολείο Ανθυποπλοιάρχων Οικονομικών

Share:    

Στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή εισάγονται και Αξιωματικοί, απευθείας κατατάξης, ειδικότητας Οικονομικού με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου (Ο) Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η εκπαίδευσή τους, η οποία δεν θεωρείται παραγωγική Σχολή,διενεργείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λιμενοφυλάκων.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους ονομάζονται Ανθυποπλοίαρχοι (Ο) Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Καταληκτικός βαθμός της σταδιοδρομίας τους είναι ο βαθμός του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό καθορίζονται κάθε φορά σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη.