Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Συμπληρωματική προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και εσωτερικών διαμορφώσεων κτιρίου στέγασης Λ/Σ Πλωμαρίου

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια ένδεκα (11) σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό

Διενέργεια κλήρωσης

Ανοικτή και δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Επαναληπτικός διαγωνισμός Προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για χρήση του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 1000 και τυχόν διερχομένων πλωτών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ
Λ/Χ ΚΥΜΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια μεταλλικών ραφιών βαρέως τύπου (dexion) προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.
ΥΝΑΝΠ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια καυσίμων ΠΛΣ 1061 Λ/Χ Καλύμνου
Λ/Χ Καλύμνου

Διενέργεια Κλήρωσης

Ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Διενέργεια κλήρωσης

Ορισμός Ετήσιων Επιτροπών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια σαράντα δυο (42) καθισμάτων εργασίας
Λιμεναρχείο Πειραιά Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ

Περίληψη διακήρυξης Α' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δ’ Λ/Τ Λεωνιδίου, του Λ/Χ Ναυπλίου