Ανακοίνωση κατάστασης θέσεων για μετάταξη-Πρόσκληση

Ανακοίνωση κατάστασης θέσεων για μετάταξη από ΟΛΠ Α.Ε. ή ΟΛΘ Α.Ε.

Η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων προτίμησης λήγει την 10/09/2021.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2131374276,
και 2131374369 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.30 έως 14.30.

Share: