Ανακοίνωση κατάστασης θέσεων για μετάταξη-Πρόσκληση

Ανακοίνωση κατάστασης θέσεων για μετάταξη από ΟΛΠ Α.Ε. ή ΟΛΘ Α.Ε.