Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 19-07-2021 (Ομάδες 1001-1002)