Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Στέγαση του Λ/Σ Χώρας Σφακίων

Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λ/Σ Χώρας Σφακίων

Share: