Διενέργεια Κλήρωσης

Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 29.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό τη συγκρότηση Έκτακτης τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών που αφορά τα είδη του κεφ.Α (Μέρος ΙΙ), κεφ.Β (Μέρος Ι), κεφ.Γ (Μέρος ΙΙ) καιι κεφ.Ε της υπ’ αριθ. 02/2021 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο που αφορά στην «Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής»

Share: