Διενέργεια κλήρωσης

Aνοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μελών Επιτροπών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 27-10-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

α. του πρώτου (1ου) Τακτικού Μέλους «Ετήσιας Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, έτους 2022-2023 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»,

β. του Αναπληρωτή δεύτερου (2ου) Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση/ συντήρηση computer room της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.ΑΠ.ΘΑ.Σ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενίσχυση φυσικής και λογικής ασφάλειας»,

Share: