Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή διδακτικών βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Συγγραφή των κάτωθι διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.):

α. ΔIAXEIΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

β. ISM - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

γ. ΝΑΥΠΗΓΙΑ – ΣΧΕΔΙΟ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

δ. ECDIS, για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

συγγραφή βιβλίων ΑΕΝ
Share: