Επέκταση Πιστοποιητικού εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ελληνικής Ναυτικής Εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

Η ναυτική εκπαίδευση αποτελεί για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθοριστικό παράγοντα για την παραγωγή ικανών στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και κατ’ επέκταση για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζεται από το 2012 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Ελληνικής Ναυτικής Εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Επιθεώρηση Επιτήρησης αυτού και πιστοποιήθηκαν για πρώτη φορά και οι νεοσύστατες Σχολές ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών Μακεδονίας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σημείωσε: «Η διατήρηση του πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών και όλων των Σχολών Ε.Ν., αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ΥΝΑΝΠ. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο γενικότερο στόχο για την συνεχή βελτίωση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να διατηρούμε την ποιότητα των Ελλήνων ναυτικών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το γεγονός της νέας Πιστοποίησης, εκτός από την αυτονόητη αναβάθμιση του κύρους της Ναυτικής Εκπαίδευσης, θα συμβάλλει αποφασιστικά και στην ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επ’ ωφελεία της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, των νέων που επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα, αλλά και του κοινωνικού συνόλου εν γένει».

Share: