Περίληψη Διακήρυξης Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Για τη στέγαση Αποθηκευτικού Χώρου του Λιμεναρχείου Γυθείου

Περίληψη Διακήρυξης Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου του Λιμεναρχείου Γυθείου

Share: