Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 28-03-2022 (Ομάδες 701-702)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 28/03/2022 (Ομάδες 701-702)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 28/03/2022 (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022
Share: