Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΞΗ
Την πλήρωση, με διαγωνισμό, εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών - Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :

- Τέσσερις (04) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
- Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου
- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καλαμάτας
- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου

Πλοηγικός Σταθμός
Share: