Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης από Λιμενική Αρχή Κύμης