Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών με σκοπό την συντήρηση/επισκευή του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ-419