Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Προμήθεια καυσίμων έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών επιχειρησιακών μέσων Β' Λ/Τ Αγίου Κωνσταντίνου και Γ' Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης