Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Α. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή. Β. ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή.