Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (04/30-06-2022)