Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών

α. ΣΗΤΕΙΑ - ΘΗΡΑ και επιστροφή, β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή, γ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή