Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών

α. ΣΗΤΕΙΑ - ΘΗΡΑ και επιστροφή, β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή, γ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιαών γραμμών:

α. ΣΗΤΕΙΑ - ΘΗΡΑ και επιστροφή,

β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή,

γ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή.

Share: