Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών, ημερομηνιών, τόπων και χώρων διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψήφιων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για το χρονικό διάστημα «Μάρτιος έτους 2022 έως Φεβρουάριος έτους 2023»

Τροποποίηση της αριθμ.03/2022/04-03-2022 Ο.Ε. Απόφασης

Τροποποίηση της αριθμ.03/2022/04-03-2022 Ο.Ε. Απόφασης Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών, ημερομηνιών, τόπων και χώρων διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψήφιων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για το χρονικό διάστημα «Μάρτιος έτους 2022 έως Φεβρουάριος έτους 2023»

ΠΕΔΙΛΣ
Share: