Συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια Εξετάσεων Εκπαιδευτή Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών

Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών που θα διενεργηθούν στις 21-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 (με εναλλακτική ημερομηνία την 22-03- 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00) στην Ρόδο

Συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια Εξετάσεων Εκπαιδευτή Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών

ΠΕΔΙΛΣ ταχύπλοα εξετάσεις
Share: