Συμπληρωματική ανακοίνωση κατάστασης θέσεων για μετάταξη - Πρόσκληση