Χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “SOPHIE GERMAIN” (IMO 9930507) σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια επισκευής βλάβης υποβρύχιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου οπτικών ινών στη ζεύξη Πάρος - Νάξος

Χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “SOPHIE GERMAIN” (IMO 9930507) σημαίας Γαλλίας για τη διενέργεια επισκευής βλάβης υποβρύχιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου οπτικών ινών στη ζεύξη Πάρος - Νάξος

Share: