Χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του ωκεανογραφικού σκάφους ‘’TARA’’ (IMO: 8817552) σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια ωκεανογραφικής αποστολής εντός του Ελληνικού θαλασσίου χώρου