Υπενθύμιση Προγράμματος Υψομέτρησης των καλούμενων υποψηφίων διαγωνισμών απευθείας κατάταξης Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ειδικότητα

Σε συνέχεια Ανακοινώσεών μας από 16-04-2024 για τους διαγωνισμούς απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Νομικού, Οικονομικού, καθώς και από 23-04-2024 για το διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής Κατηγορίας (Ψυχολόγων), οι οποίες έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα www.hcg.gr, υπενθυμίζεται ότι οι Καλούμενοι υποψήφιοι των εν λόγω διαγωνισμών θα πρέπει να παρουσιασθούν για ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ την 20-05-2024, ημέρα Δευτέρα, στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) και ως ακολούθως:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ/ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούμενοι υποψήφιοι διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού 08:00 π.μ.
Καλούμενοι υποψήφιοι διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού 09:00 π.μ.
Καλούμενοι υποψήφιοι διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού 10:30 π.μ.
Καλούμενοι υποψήφιοι διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (Ψυχολόγοι) 11:30 π.μ.
Share: