Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2023

DSC_7371
Share:    
  1. Την 17-03-2023 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2023 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πέντε (05) Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός, δεκαοκτώ (18) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και μία (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός.

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

- Αντιναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Αργυράκης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 874)

- Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1 Πανταζόγλου Αριστείδης του Αποστόλου (Α.Μ. 884)

2 Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 893)

3 Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)

4 Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895)

5 Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

- Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64)

- Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1 Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)

2 Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907)

3 Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 909)

4 Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911)

5 Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913)

6 Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915)

7 Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916)

8 Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)

9 Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)

10 Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927)

11 Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)

12 Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930)

13 Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)

14 Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)

15 Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934)

16 Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1 Σαπουνάς Ευρυβιάδης του Βασιλείου (Α.Μ. 904)

2 Πασσάκος Σπυρίδων του Παναγιώτη (Α.Μ. 905)

Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

- Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65)

2. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ. - αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αργυράκη Ιωάννη του Γεωργίου (Α.Μ. 874).

3. Οι παραπάνω κριθέντες ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προάγονται στον επόμενο βαθμό (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

4. Εν συνεχεία συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση των κενών θέσεων του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των Υποναυάρχων.

5. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:

α) για την πλήρωση της θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον νεότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τσελίκη Αλέξανδρο του Αθανασίου (Α.Μ. 879).

β) για την πλήρωση της θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Πανταζόγλου Αριστείδη του Αποστόλου (Α.Μ. 884), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

γ) για την πλήρωση των θέσεων των Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τους Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

1 Γκίζη Ιάκωβο του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)

2 Κοντιζά Τρύφωνα του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907)

οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σχετικές εικόνες