«Συμμετοχή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. (Βρυξέλλες, 9.12.2021)»

Σ.Υ.Ε.Ε. 1
Share:    

Η πρόοδος επί των προτάσεων της νομοθετικής δέσμης «Fit for 55» που αφορούν στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλιακού περιεχομένου πρότασης Κανονισμού «για τη χρήση ανανεώσιμων και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα καυσίμων από τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών (FuelEU Maritime), εξετάσθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες στο οποίο συμμετείχε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Η καταγραφή της προόδου αυτής είχε ως στόχο της να δοθεί στην τρέχουσα σλοβενική και την επόμενη γαλλική Προεδρία της Ε.Ε. η αναγκαία πολιτική καθοδήγηση, ενόψει της συνέχισης της εξέτασης της νομοθετικής πρότασης.

Η πρόταση Κανονισμού «για τη χρήση ανανεώσιμων και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα καυσίμων από τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών (FuelEU Maritime)» εντάσσεται στο πλέγμα της νομοθετικής δέσμης «Fit for 55».

Οι επιμέρους προτάσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω νομοθετική δέσμη αποβλέπουν στην επίτευξη του ευρωπαϊκού κλιματικού στόχου, είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν και τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, επιχειρώντας να λειτουργήσουν μερικώς ως καταλύτης και μερικώς ως μοχλός πίεσης προς τη σταδιακή απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα (με χρονικό ορίζοντα επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας το έτος 2050).

Με την υπόψη πρόταση Κανονισμού, η οποία, κατά τη Σλοβενική Προεδρία (β’ εξάμηνο 2021), εξετάσθηκε από την Ομάδα Θαλασσίων Μεταφορών του Συμβουλίου της Ε.Ε., επιδιώκεται η προώθηση της χρήσης καθαρότερων ναυτιλιακών καυσίμων από τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, που καταπλέουν ή αποπλέουν από ευρωπαϊκούς λιμένες.

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ο κ. Πλακιωτάκης, τόνισε το γεγονός ότι «οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν μια κατεξοχήν παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία, και ως εκ τούτου η αποτελεσματική και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση του ναυτιλιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προτύπων έντασης των ναυτιλιακών καυσίμων σε άνθρακα που προωθεί η πρόταση FuelEU Maritime, θα πρέπει να έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την προώθηση, φιλόδοξων και εφικτών λύσεων, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)».

Παράλληλα, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα συμμερίζεται τους στόχους της πρότασης Κανονισμού FuelEU Maritime, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα ευρωπαϊκά μέτρα θα πρέπει να είναι λειτουργικά, να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των τομέων της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ναυτιλίας και να περιέχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους εμπλεκόμενους φορείς, εντός και εκτός του τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ιδιαίτερα τον καταλυτικό ρόλο των παραγωγών και προμηθευτών ναυτιλιακών καυσίμων στη διαδικασία απανθρακοποίησης της ναυτιλίας και στην αποτελεσματική εφαρμογή του υπόψη Κανονισμού, καθώς και στον βαθμό της ευθύνης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτού από πλευράς του εμπορικού διαχειριστή του πλοίου (ναυλωτή), στη βάση της θεμελιώδους αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ρεαλιστικής προσέγγισης της περίπτωσης που δεν είναι δυνατή η προμήθεια εναλλακτικών καυσίμων εκτός της Ε.Ε.

Τέλος, ο κ. ΥΝΑΝΠ κάλεσε τα Κράτη Μέλη και την Ευρ. Επιτροπή να αναγνωρίσουν έμπρακτα τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής ακτοπλοΐας στην εδαφική και κοινωνική της νησιωτικής μας χώρας, εξετάζοντας μία πιο ευέλικτη και ρεαλιστική προσαρμογή της στις απαιτήσεις της νομοθετικής δέσμης «Fit for 55», μέχρι να καταστεί εφικτή η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου που παρέχει ποιοτικές, ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, στα νησιά μας.

Σχετικές εικόνες