Υπογραφή τριών (03) συμβάσεων ύψους 14,4 εκατ. Ευρώ για την προμήθεια 31 νέων σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

DSC_7371
Share:    

Τρεις συμβάσεις συνολικού ύψους 14.372.700 ευρώ, οι οποίες προβλέπουν την προμήθεια 31 συνολικά περιπολικών σκαφών και τριών ταχυπλόων σκαφών υπεγράφησαν μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και της εταιρίας «VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT ΕΛΛΑΣ».

Τα εν λόγω σκάφη αποτελούν μέρος του συνολικού εξοπλιστικού προγράμματος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερα χρόνια και είναι συνολικού ύψους 800 εκατ. Ευρώ.

Συγκεκριμένα από τα τέλη 2019, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχεται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία της υπό ολοκλήρωση προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Ειδικότερα οι εν λόγω τρεις συμβάσεις προβλέπουν τα εξής :

Η πρώτη σύμβαση αξίας 3.399.000,00€ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) αφορά στην «προμήθεια δέκα (10) περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12μ. με αεροθάλαμο ή με fender κλειστής κυψελίδας, τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν εντός των επομένων 18 μηνών.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω σκαφών είναι τα ακόλουθα:

- Ολικό Μήκος: 11,28 μέτρα.

- Ολικό Πλάτος: 3,53 μέτρα.

- Μέγιστη Ταχύτητα: 50 κόμβων.

- Υπηρεσιακή Ταχύτητα: 35 κόμβων.

- Μέγιστη ακτίνα ενέργειας με την οικονομική ταχύτητα: 300 ν.μ.

- Αριθμός Επιβαινόντων: 12 άτομα.

- Κινητήρες: 2X Volvo D6-440hp DPI

- Καύσιμο: Diesel ναυτικού τύπου.

- Τα σκάφη διαθέτουν σύγχρονο ναυτιλιακό και επικοινωνιακό εξοπλισμό.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.Αλ.Θ.)

Η δεύτερη σύμβαση αξίας 10.374.000,00€ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) αφορά την προμήθεια εικοσιένα (21) περιπολικών σκαφών με πετρελαιοκινητήρες (diesel) ναυτικού τύπου, ολικού μήκους 11,28 μέτρων, τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν εντός των επομένων 16 μηνών.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκαφών είναι τα ακόλουθα:

- Ολικό Μήκος: 11,28 μέτρα.

- Ολικό Πλάτος: 3,61 μέτρα.

- Μέγιστη Ταχύτητα: 50 κόμβων.

- Υπηρεσιακή Ταχύτητα: 35,1 κόμβων.

- Μέγιστη ακτίνα ενέργειας με την οικονομική ταχύτητα: 303 ν.μ.

- Αριθμός Επιβαινόντων: 12 άτομα.

-Κινητήρες: 2X Volvo D6-440hp DPI

- Καύσιμο: Diesel ναυτικού τύπου.

- Τα σκάφη διαθέτουν σύγχρονο ναυτιλιακό και επικοινωνιακό εξοπλισμό.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.), το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΠΘ) και επιπρόσθετα ένα εκ των σκαφών συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων.

Τέλος η τρίτη σύμβαση αξίας 599.700,00€ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) αφορά στην «προμήθεια τριών (03) ταχυπλόων περιπολικών σκαφών (tender) για την κάλυψη των αναγκών πλοίων ανοικτής θαλάσσης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.) και τα εν λόγω σκάφη θα πρέπει να παραδοθούν εντός των επομένων δέκα μηνών.

1
2
3
4

Σχετικές εικόνες