Απαγορεύσεις σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Σαρωνικού στο πλαίσιο κολυμβητικών αγώνων

1013821
Share:    

Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού ανακοινώνεται:

1. Η απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού την 16-10-2022 στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα κάτωθι γεωγραφικά στίγματα και για το χρονικό διάστημα από ώρα 09:30 έως ώρα 13:30:


i. Γεωγραφικό πλάτος 37.84987o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74961o

ii. Γεωγραφικό πλάτος 37.84827o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74822o

iii. Γεωγραφικό πλάτος 37.84727o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74910o

iv. Γεωγραφικό πλάτος 37.84525o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74910o

v. Γεωγραφικό πλάτος 37.83467o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74657o

vi. Γεωγραφικό πλάτος 37.83426o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74395o

vii. Γεωγραφικό πλάτος 37.83551o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74163o

viii. Γεωγραφικό πλάτος 37.84568o και Γεωγραφικό Μήκος 23.73438o

ix. Γεωγραφικό πλάτος 37.84843o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74112o

x. Γεωγραφικό πλάτος 37.84887o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74588o


2. Η απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, όπως η έννοια αυτών ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 “Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” (Α' 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων – σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα ανωτέρω γεωγραφικά στίγματα και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Α’.


3. Η απαγόρευση διέλευσης, πλοίων, ταχύπλοων, λεμβών, αλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων σε απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων, από τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα ανωτέρω γεωγραφικά στίγματα και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Α΄, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των αθλημάτων του αγώνα.


4. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως τυχόν συντρεχουσών αστικών, ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε από το Ν.Δ 187 /1973 ( Α’ 261/73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Σχετικές εικόνες