Απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας σε περιοχές αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας

Share:    

1. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας ανακοινώνεται η απαγόρευση αγκυροβολίας και διέλευσης, πλοίων, ταχυπλόων, λεμβών, αλιευτικών και οποιουδήποτε άλλου τύπου σκαφών, από 02-02-2023 και ώρα 06:00 έως 05-02-2023 και ώρα 16:00, προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την τελετή έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ‘’Ελευσίς 2023’’ και σε απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων, στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα κατωτέρω γεωγραφικά στίγματα:

i.Γεωγραφικό Πλάτος 38ο 02’ 18’’Β και Γεωγραφικό Μήκος 023ο 31’ 53’’Α

ii.Γεωγραφικό Πλάτος 38ο 02’ 07’’Β και Γεωγραφικό Μήκος 023ο 32’ 07’’Α

iii.Γεωγραφικό Πλάτος 38ο 02’ 13’’Β και Γεωγραφικό Μήκος 023ο 32’ 21’’Α

iv.Γεωγραφικό Πλάτος 38ο 02’ 23’’Β και Γεωγραφικό Μήκος 023ο 32’ 06’’Α

2. Από την παρούσα απαγόρευση εξαιρούνται τα πλωτά μέσα που θα συμμετάσχουν στις παραπάνω εκδηλώσεις.

3. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4532/2018 (Α’ 63) και ισχύει.

Σχετικές εικόνες