Απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Σαρωνικού κατά τη διάρκεια ναυταθλητικής δραστηριότητας (κολυμβητικός αγώνας) στην παραλία του Φλοίσβου

ΚΤΙΡΙΟ ΥΝΑΝΠ
Share:    

Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού ανακοινώνεται:

1.Η απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού την Κυριακή, 29-10-2023 στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τις κάτωθι γεωγραφικές συντεταγμένες και για το χρονικό διάστημα από ώρα 08:00 π.μ. Έως 12:00 μ.μ. :

α. Γεωγραφικό Πλάτος φ=37ο 55’ 31.95’’ Β και Γεωγραφικό Μήκος λ=023ο 41’23.40’’ Α

β. Γεωγραφικό Πλάτος φ=37ο 55’36.45’’ Βκαι Γεωγραφικό Μήκος λ=023ο 41’12.73’’ Α

γ. Γεωγραφικό Πλάτος φ=37ο 55’26.07’’ Β και Γεωγραφικό Μήκος λ=023ο 41’ 27.87’’ Α

2. Η απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως Σημαίας, όπως η έννοια αυτών ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων-σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, στη θαλάσσια περιοχή που εσωκλείεται από τις ανωτέρω συντεταγμένες και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο Παράτημα Α΄.

3. Η απαγόρευση διέλευσης, πλοίων, ταχυπλόων, λεμβών, αλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου σκάφους προς αποφυγή ατυχημάτων σε απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων, από τη θαλάσσια περιοχήπου περικλείεται από τις ανωτέρω συντεταγμένες και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο Παράτημα Α΄, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια τoυ αγώνα.

4. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261) και ισχύει.

Σχετικές εικόνες