Απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Σαρωνικού στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα τριάθλου

1
Share:    

Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού ανακοινώνεται:

1.Η απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού την Κυριακή, 22-10-2023 στη θαλάσσια περιοχή που εσωκλείεται από τις κάτωθι συντεταγμένες (Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα WGS ΄84) και για το χρονικό διάστημα από ώρα 07:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.:

Γεωγραφικό Πλάτος 37.818159° και Γεωγραφικό Μήκος 23.803640°

Γεωγραφικό Πλάτος 37.816047° και Γεωγραφικό Μήκος 23.804722°

Γεωγραφικό Πλάτος 37.816331° και Γεωγραφικό Μήκος 23.811447°

Γεωγραφικό Πλάτος 37.816866° και Γεωγραφικό Μήκος 23.819069°

2.Την απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως Σημαίας, όπως η έννοια αυτών ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 ¨Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου¨ (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων-σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, στη θαλάσσια περιοχή που εσωκλείεται από τις ανωτέρω συντεταγμένες και εμφαίνεται στo επισυναπτόμενο Παράρτημα Α΄.

3.Την απαγόρευση διέλευσης, πλοίων, ταχυπλόων, λεμβών, αλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου σκάφους προς αποφυγή ατυχημάτων σε απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων, από τη θαλάσσια περιοχή που εσωκλείεται από τις ανωτέρω συντεταγμένες και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Α΄, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια του αγώνα.

4.Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 ¨Περί Κώδικος Ναυτικού Δικαίου¨ (Α΄ 261) και ισχύει.

Σχετικές εικόνες