Απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού το Σάββατο 27.04.2024 και την Κυριακή 28.04.2024 σε περιοχές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Σαρωνικού στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα τριάθλου

ΥΝΑΝΠ
Share:    

Κατόπιν έκδοσης απόφασης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού ανακοινώνεται:

  1. Η απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού το Σάββατο 27.04.2024 από ώρα 09:30 π.μ. έως 01:30 μ.μ. και την Κυριακή 28.04.2024 από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ., στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τις κάτωθι γεωγραφικές συντεταγμένες:

Γεωγραφικό Πλάτος 37.812787° και Γεωγραφικό Μήκος 23.777544°

Γεωγραφικό Πλάτος 37.809134° και Γεωγραφικό Μήκος 23.777540°

Γεωγραφικό Πλάτος 37.809154° και Γεωγραφικό Μήκος 23.780362°

Γεωγραφικό Πλάτος 37.812838° και Γεωγραφικό Μήκος 23.779989°

  1. Η απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως Σημαίας, όπως η έννοια αυτών ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων-σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, στη θαλάσσια περιοχή που εσωκλείεται από τις ανωτέρω συντεταγμένες και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο Παράτημα Α΄.
  2. Η απαγόρευση διέλευσης, πλοίων, ταχυπλόων, λεμβών, αλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου σκάφους προς αποφυγή ατυχημάτων σε απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων, από τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τις ανωτέρω συντεταγμένες και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο Παράτημα Α΄, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των αγώνων.
  3. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261) και ισχύει.

Σχετικές εικόνες