Δραστηριότητα Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2021

ΕΚΣΕΔ
Share:    

Από τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ανακοινώνεται η δραστηριότητα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) κατά το έτος 2021.

Ειδικότερα, το έτος 2021 ο Ναυτικός Τομέας του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ.) επιλήφθηκε σε 833 περιστατικά με 8.201 εμπλεκόμενα άτομα εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας & διάσωσης (SRR) και σε 667 περιστατικά εκτός περιοχής FIR, στα οποία ήταν το πρώτο κέντρο που έλαβε το συναγερμό κινδύνου και αφορούσαν 20.596 άτομα.

Το ΕΚΣΕΔ/Ν.Τ. σε βάθος 8ετίας συντονίζει και όπου απαιτείται, διευθύνει, κατά μέσο όρο 1.784 περιστατικά εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SRR) και 469 συμβάντα εκτός SRR, ενώ παρέχει κατά μέσο όρο βοήθεια σε 57.361 άτομα περίπου, ετησίως.

Από τα 1.500 περιστατικά που διαχειρίστηκε το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., τα οποία αφορούσαν παροχή συνδρομής σε 28.797 άτομα, τα 648 περιστατικά (ποσοστό 43,2 %) αφορούσαν 21.779 παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα (ποσοστό 75,63 %).

Επιπρόσθετα, με μέριμνα του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ. παρασχέθηκε συνδρομή σε 28 άτομα τα οποία ασθένησαν ή τραυματίσθηκαν εν πλω, εκ των οποίων τα 3 μεταφέρθηκαν με εναέρια μέσα.

Τέλος, το έτος 2021 το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης/Αεροπορικός Τομέας (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Α.Τ.) είχε συμμετοχή σε 66 περιστατικά πραγματοποιώντας 147 εξόδους με 284,5 ώρες πτήσης συνολικά.

Προς πληρέστερη ενημέρωση, επισυνάπτεται το Εγχειρίδιο ανάλυσης περιστατικών του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. έτους 2021.

Σχετικές εικόνες