Έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του εξοπλισμού του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (ΕΚΕΑ) / Greek Mission Control Centre (GRMCC)

mme.jpg
Share:    

Την 10η Ιουνίου 2021, τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία ο νέος εξοπλισμός του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (ΕΚΕΑ) / Greek Mission Control Centre (GRMCC), για τη συμμετοχή στο νέο σύστημα λήψης και διανομής συναγερμών κινδύνου, που βασίζεται σε δορυφόρους μέσης τροχιάς (Medium Earth Orbit Satellites for Search and Rescue/MEOSAR). Το GRMCC αποτελεί το εθνικό Κέντρο λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος COSPAS-SARSAT, ο επίγειος εξοπλισμός του οποίου διασφαλίζει την αυτονομία της Χώρας μας σε ότι αφορά την λήψη των συναγερμών κινδύνου που προέρχονται από ραδιοφάρους πλοίων (EPIRB), αεροσκαφών (ELT) και προσώπων (PLB) και την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. και Συντονιστικό - Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος - 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.) εντός της περιοχής ευθύνης.

Στο πλαίσιο βελτιστοποίησης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης, η Διεύθυνση Επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων σχετικών δράσεων, σχεδίασε την αναβάθμιση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του προαναφερόμενου Κέντρου. Για το σκοπό αυτό, την 15-12-2016 υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης σχετικής πράξης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ακολούθως εντάχθηκε την 28-02-2017 στον Άξονα Προτεραιότητας «Θαλάσσιες Μεταφορικές Υποδομές και Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Στη συνέχεια, την 29-8-2017 προκηρύχθηκε το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT» και την 19-07-2018 υπεγράφη η υπ’ Αρίθμ. T10/2018 Σύμβαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο με Ανάδοχο την εταιρεία «EMS Technologies Canada Limited», έναντι συμβατικού τιμήματος #5.384.624,36€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ειδικότερα, το νέο σύστημα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ως άνω Σύμβασης αποτελείται από μία (01) κεραία λήψης σημάτων δορυφόρων πολικής (χαμηλής) τροχιάς (LEOSAR), μία (01) κεραία λήψης σημάτων δορυφόρων γεωστατικής τροχιάς (GEOSAR), έξι (06) κεραίες λήψης σημάτων δορυφόρων μέσης τροχιάς (MEOSAR), το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού του Κέντρου λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου GRMCC (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, δικτυακός και μηχανογραφικός εξοπλισμός, κλπ), τρία (03) τερματικά διαχείρισης περιστατικών Έρευνας και Διάσωσης (Rescue Control Systems/RCSs) και συμπληρώνεται από τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης και εγγυημένης λειτουργίας για χρονικό διάστημα επτά (07) ετών. Η εγκατάσταση των δορυφορικών κεραιών πραγματοποιήθηκε σε χώρους της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ο εξοπλισμός διαχείρισης και εποπτείας στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στον Πειραιά.

Το νέο σύστημα παρέχει ακριβέστερο (ως προς την ακρίβεια εντοπισμού του γεωγραφικού στίγματος του κινδυνεύοντος) και ταχύτερο εντοπισμό της θέσης των σημάτων κινδύνου των ραδιοφάρων, σε σχέση με την απόδοση και λειτουργία του παλαιού συστήματος. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι η Χώρα μας επιτυγχάνει πλέον αμεσότερη ενεργοποίηση των επιχειρησιακών μέσων προς παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης, σε περίπτωση εκπομπής δορυφορικού σήματος από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης κινδύνου, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η πιθανότητα έγκαιρης διάσωσης κινδυνευόντων προσώπων. Με τον τρόπο αυτό έχει επιτευχθεί συνολικά η αναβάθμιση του κύρους της Ελλάδας στη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, ιδίως αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης προς τη ναυτιλία, την αεροναυτιλία και γενικά το σύνολο των μετακινούμενων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

σήμανση.jpg

Σχετικές εικόνες