Επιθεώρηση της Ελληνικής Ενιαίας Αρμόδιας Αρχής από κλιμάκιο ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασφάλειας (security)

Share:    

Την Παρασκευή 28-01-2022 ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση της Ελληνικής Ενιαίας Αρμόδιας Αρχής από κλιμάκιο επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) στον Πειραιά, αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασφάλειας (security) και σε εφαρμογή του Κανονισμού 324/2008ΕΚ.

Η εν λόγω επιθεώρηση διενεργήθηκε από τις 24 έως τις 28 Ιανουαρίου 2022. Σκοπός της ήταν η διαπίστωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του βαθμού ανταπόκρισης της Χώρας μας δια της Ενιαίας Αρμόδιας Αρχής στις απαιτήσεις της σχετικής με την ενίσχυση της ασφάλειας λιμένων, λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων, κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 2005/65/ΕΚ & Κανονισμός 725/2004ΕΚ) καθώς και η ανάλυση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων και διαδικασιών.

Από πλευράς ΔΕΔΑΠΛΕ συμμετείχε ο Διευθυντής Πλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΤΣΑΡΤΙΝΟΓΛΟΥ Κύρος-Νικόλαος, καθώς και στελέχη της εν λόγω διεύθυνσης.

Από πλευράς κλιμακίου επιθεωρητών συμμετείχαν τρία (3) μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο (2) εμπειρογνώμονες του EUROPEAN MARITIME SAFETY AGENCY (ΕMSA), ένας (1) Εθνικός Επιθεωρητής και μία (1) Παρατηρήτρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επιθεώρηση διενεργήθηκε σε άψογο κλίμα συνεργασίας και ολοκληρώθηκε με ικανοποιητικά αποτελέσματα.