Share:    

Οι δορυφόροι των συστημάτων παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης (GlobalNavigationSatelliteSystem - GNSS) ακολουθούν τροχιές σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 19.000 έως 23.000 χλμ, απόσταση που θεωρείται ως τροχιά μέσης απόστασης (medium-altitudeEarthorbit). Για το λόγο αυτό, το μέρος αυτό του συστήματος COSPAS-SARSAT ονομάζεται Medium-altitudeEarthOrbitSearchandRescuesystem, ή απλούστερα MEOSAR. Το σύστημα MEOSAR υλοποιήθηκε για να συμπληρώσει τα υπάρχοντα συστήματα LEOSAR και GEOSAR.

Τα τρέχοντα συστήματα LEOSAR και GEOSAR που ανιχνεύουν και εντοπίζουν ραδιοφάρους κινδύνου έχουν μειονεκτήματα που θα ξεπεραστούν από το νέο MEOSAR σύστημα. Το σύστημα GEOSAR καλύπτει συνεχώς ολόκληρη τη Γη εκτός από τις περιοχές μεγάλου γεωγραφικού πλάτους (δηλ. πολικές). Ενώ το σύστημα GEOSAR μπορεί να λαμβάνει στιγμιαία τα μηνύματα κινδύνου των ραδιοφάρων σε σχεδόν όλη την υδρόγειο, δεν είναι σε θέση να τους εντοπίσει, εκτός εάν το γεωγραφικό στίγμα τους κωδικοποιείται στο μήνυμα κινδύνου από ενσωματωμένο δέκτη δορυφορικής πλοήγησης (GNSS).

Το σύστημα LEOSAR μπορεί να εντοπίσει έναν ραδιοφάρο χωρίς να μεταδίδεται η θέση του στο μήνυμα ραδιοφάρου (ή μπορεί να επιβεβαιώσει τη θέση ακόμα και αν μεταδίδονται πληροφορίες εντοπισμού στο μήνυμα ραδιοφάρου), αλλά οι δορυφόροι LEOSAR καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος της γης οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, με αποτέλεσμα μερικές φορές να παρατηρείται καθυστέρηση στη λήψη σήματος κινδύνου που φτάνει σε ένα επίγειο σταθμό. Ενώ τα συστήματα LEOSAR και GEOSAR εξακολουθούν να προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες στην Έρευνα και διάσωση, το MEOSAR αποτελεί επανάσταση στην τεχνολογία.

Το σύστημα MEOSAR προσφέρει τα πλεονεκτήματα τόσο του συστήματος LEOSAR όσο και του GEOSAR χωρίς τους περιορισμούς τους, παρέχοντας τη μετάδοση του μηνύματος κινδύνου και τη θέση του ραδιοφάρου, με παγκόσμια κάλυψη σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα MEOSAR θα διευκολύνει άλλες προγραμματισμένες βελτιώσεις των ραδιοφάρων Cospas-Sarsat, όπως η υπηρεσία αμφίδρομης σύνδεσης μετάδοσης - επιστροφής μνήματος (υπηρεσία RLS) που θα παρέχει, για παράδειγμα, στον χρήστη μια επιβεβαίωση ότι το μήνυμα κινδύνου έχει ληφθεί.

Στο πλαίσιο βελτιστοποίησης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης, το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., μεταξύ άλλων σχετικών δράσεων, σχεδίασε την αναβάθμιση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του προαναφερόμενου Κέντρου. Για το σκοπό αυτό, υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης σχετικής πράξης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ακολούθως εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Θαλάσσιες Μεταφορικές Υποδομές και Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Στη συνέχεια, το 2017 προκηρύχθηκε το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT» και το 2018 υπεγράφη η σχετική Σύμβαση.

Ειδικότερα, το νέο σύστημα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ως άνω Σύμβασης αποτελείται από μία (01) κεραία λήψης σημάτων δορυφόρων πολικής (χαμηλής) τροχιάς (LEOSAR), μία (01) κεραία λήψης σημάτων δορυφόρων γεωστατικής τροχιάς (GEOSAR), έξι (06) κεραίες λήψης σημάτων δορυφόρων μέσης τροχιάς (MEOSAR), το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού του Κέντρου λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου GRMCC (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, δικτυακός και μηχανογραφικός εξοπλισμός, κλπ), τρία (03) τερματικά διαχείρισης περιστατικών Έρευνας και Διάσωσης (RescueControl Systems/RCSs) και συμπληρώνεται από τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης και εγγυημένης λειτουργίας για χρονικό διάστημα επτά (07) ετών. Η εγκατάσταση των δορυφορικών κεραιών πραγματοποιήθηκε σε χώρους της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ο εξοπλισμός διαχείρισης και εποπτείας στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στον Πειραιά.

Το νέο σύστημα παρέχει ακριβέστερο (ως προς την ακρίβεια εντοπισμού του γεωγραφικού στίγματος του κινδυνεύοντος) και ταχύτερο εντοπισμό της θέσης των σημάτων κινδύνου των ραδιοφάρων, σε σχέση με την απόδοση και λειτουργία του παλαιού συστήματος. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι η Χώρα μας επιτυγχάνει πλέον αμεσότερη ενεργοποίηση των επιχειρησιακών μέσων προς παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης, σε περίπτωση εκπομπής δορυφορικού σήματος από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης κινδύνου, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η πιθανότητα έγκαιρης διάσωσης κινδυνευόντων προσώπων. Με τον τρόπο αυτό έχει επιτευχθεί συνολικά η αναβάθμιση του κύρους της Ελλάδας στη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, ιδίως αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης προς τη ναυτιλία, την αεροναυτιλία και γενικά το σύνολο των μετακινούμενων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Την 10η Ιουνίου 2021, τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία ο νέος εξοπλισμός του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (ΕΚΕΑ) / GreekMissionControlCentre (GRMCC), για τη συμμετοχή στο νέο σύστημα λήψης και διανομής συναγερμών κινδύνου, που βασίζεται σε δορυφόρους μέσης τροχιάς. Το GRMCC αποτελεί το εθνικό Κέντρο λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος COSPAS-SARSAT, ο επίγειος εξοπλισμός του οποίου διασφαλίζει την αυτονομία της Χώρας μας σε ότι αφορά την λήψη των συναγερμών κινδύνου που προέρχονται από ραδιοφάρους πλοίων (EPIRB), αεροσκαφών (ELT) και προσώπων (PLB) και την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. και Συντονιστικό - Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος - 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.) εντός της περιοχής ευθύνης.

Σύστημα Δορυφόρων MEOSAR