Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Share:    

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή των συστημάτων κατάταξης, εκπαίδευσης, διαρκούς μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:

α) Τμήμα Κατάταξης

β) Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης

γ) Τμήμα Επιμόρφωσης