Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Share:    

Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χειρίζεται θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή των συστημάτων  στρατολογίας και επιμελείται θεμάτων διοικητικής μέριμνας για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:

α)Τμήμα Μεταθέσεων,

β)Τμήμα Σταδιοδρομίας,

γ)Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων – Ειδικών Μονάδων,

δ)Τμήμα Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων,

ε)Τμήμα Νομοθεσίας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Οργάνωσης και Σχεδιασμού,

στ)Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.

Yπαγόμενα γραφεία στη Διεύθυνση Προσωπικού :

α)Αυτοτελές Γραφείο Εθιμοτυπίας,

β)Αυτοτελές Γραφείο Αθλητισμού,

γ)Αυτοτελές Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας και Κέντρου Επικοινωνιών,

δ)Αυτοτελές Γραφείο Θρησκευτικού

ε)Γραφείο Μηχανογράφησης.