Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Διενέργεια κλήρωσης

Aντικατάσταση του πρώτου (1ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής(α) παρακολούθησης-παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και (β) παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 30.000€ χωρίς Φ.Π.Α

Διακήρυξη αριθ. 10/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού

παροχή υπηρεσιών Είδος Α΄: Σύστημα οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης πόρων στον τομέα της Ναυτιλίας. Είδος Β΄: Συντήρηση και υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Μ.Π.Υ. και των μισθοδοτούμενων από το ΚΕΣΕΝ/Π-Μ για τα έτη 2023- 2024- 2025 με δυνατότητα παράτασης για το έτος 2026. Είδος Γ΄: Συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση της μηχανογραφικής εφαρμογής του τακτικού προϋπολογισμού – μητρώου δεσμεύσεων και παγίας προκαταβολής Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα έτη 2023- 2024- 2025 με δυνατότητα παράτασης για το έτος 2026
Διακήρυξη Αριθ. 10/2023

Διακήρυξη αριθ. 09/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού

Προμήθεια Σωστικών Πυροτεχνικών (Φωτοβολίδες – Καπνογόνα Θαλάσσης – Βεγγαλικά Χειρός) και Ορμιδοβόλων Συσκευών Ταχείας Εκτόξευσης (Ο.Σ.Τ.Ε.) με παρελκόμενα
Διακήρυξη Αριθ. 09/2023

Διακήρυξη αριθ. 08/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού

Προμήθεια φυγοκεντρικών διαχωριστήρων πετρελαίου και αεροσυμπιεστών για τα ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080
διακήρυξη 08/2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ειδών και πρώτων υλών για την κάλυψη αναγκών κυλικείου της Λέσχης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΔΠ ΛΕΣΧΗ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ειδών και πρώτων υλών προς κάλυψη αναγκών του εστιατορίου της Λέσχης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΔΠ ΛΕΣΧΗ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Διενέργεια κλήρωσης

Για την ανάδειξη του αναπληρωτή Προέδρου, των αναπληρωματικών μελών και του αναπληρωτή γραμματέα της Ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων πλην των απευθείας αναθέσεων, έτους 2023-2024.

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση έκτακτης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της αριθ. 07/2023 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑ: 9ΠΦΥ4653ΠΩ-Β4Κ)
Διακήρυξη Αριθ. 07/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών και προμήθειας ειδών της πλοηγίδας  Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας έτους 2023
Πλοηγικός Σταθμός Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού σταθμού Κέρκυρας

Προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών των πλοηγίδων Π.Υ. 047-58 Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας
Πλοηγικός Σταθμός Κέρκυρας